[1]
Abdusamadovna, F.R. 2021. Ingliz Va O’zbek Tilshunosligida So’z Yasalishining Nazariy Asoslari. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. (Nov. 2021), 162–165.