[1]
Farxodovna, M. 2021. Markaziy Osiyoda Xalqaro Turizmni Rivojlantirish: Muammolari Va Istiqbollari. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. (Dec. 2021), 263–265.