(1)
Tashpulatovna, B. V.; Halimovna, M. M.; Tashpulatovich, B. M. Chet Tili O‘Pgatishda O‘Yin-Mashqlarning Roli. titfl/issue/archive 2021, 139-144.