(1)
Abdusamadovna, F. R. Ingliz Va O’zbek Tilshunosligida So’z Yasalishining Nazariy Asoslari. titfl/issue/archive 2021, 162-165.