Farxodovna, M. (2021). Markaziy Osiyoda Xalqaro Turizmni Rivojlantirish: Muammolari Va Istiqbollari. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 263–265. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/630