[1]
B. V. Tashpulatovna, M. M. Halimovna, and B. M. Tashpulatovich, “Chet Tili O‘Pgatishda O‘Yin-Mashqlarning Roli”, titfl/issue/archive, pp. 139–144, Nov. 2021.