[1]
F. R. Abdusamadovna, “Ingliz Va O’zbek Tilshunosligida So’z Yasalishining Nazariy Asoslari”, titfl/issue/archive, pp. 162–165, Nov. 2021.