[1]
M. Farxodovna, “Markaziy Osiyoda Xalqaro Turizmni Rivojlantirish: Muammolari Va Istiqbollari”, titfl/issue/archive, pp. 263–265, Dec. 2021.