"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Available online 6 November 2023, 609

Full Lenght Article
Siyosiy Nutqda Metaforaning Ishlatishi

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Kundalik nutqimizda  metafora keng ko'lamda foydalaniladi va o'z fikrlarimizni jonli va emotsional ifoda etish imkoniyatini beradi. Bu ma'lumotni tinglovchiga xulosa shaklida etkazish uchun mo'ljallangan. Siyosiy nutqda metaforalardan foydalanish boshqa nutq va funktsiyalarga qaraganda kam emas. Metafora odatda ovoz beruvchi jamoatchilikka turli siyosiy masalalarni tushunishda va ularning siyosatga bo'lgan umumiy munosabatlarini ifoda etishda yordam berish uchun ishlatiladi . Ushbu tezisning maqsadi - ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish orqali metaforaning siyosiy nutqda ishlatilishini kuzatish.

Keywords

metafora
siyosat
siyosiy nutq
siyosiy nutqlar
idrok
kognitiv tilshunoslik
kontseptual metafora

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Oxunjon qizi, A. G. (2021). Siyosiy Nutqda Metaforaning Ishlatishi. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 166–168. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/609
  • Submitted
    30 November 2021
  • Revised
    30 November 2021
  • Published
    30 November 2021