"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Available online 6 November 2023, 610

Full Lenght Article
Tarjima Jarayonida Qo'llaniladigan Asosiy Strategiyalar

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Ushbu maqolada asosiy e'tibor tarjima jarayoni, ushbu jarayonda yuzaga keladigan qiyinchilik va muammoli vaziyatlar hamda ushbu vaziyatda tarjimon uchun qo'l keladigan asosiy tarjima strategiyalari haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari tarjimashunoslik sohasiga yetarlicha hissa qo'shgan olimlar va ularning strategiyalar haqida qarashlari aks ettirilgan. Tarjima strategiyalari ma'lum guruhlarga bo'linib tasniflangan.

Keywords

tarjima
tarjima strategiyalari
Beyker taksonomiyasi
nazariy tadqiqotlar
tarjima muammolari

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Sayfiddin qizi, I. M. (2021). Tarjima Jarayonida Qo’llaniladigan Asosiy Strategiyalar. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 169–173. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/610
  • Submitted
    30 November 2021
  • Revised
    30 November 2021
  • Published
    30 November 2021