"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Available online 6 November 2023, 613

Full Lenght Article
Ingliz Tilidagi Leksik Dubletlarning Lingvistik Tadqiqi

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Quyida keltirilayotgan tezisning bosh vazifasi qilib ingliz tilidagi leksik dubletlar, ularning paydo bo’lish tarixi, boshqa manba tillardan qabul qilinishi, lug’at tarkibida sodir qilgan jarayonlar va o’zgarishlarning kechishi va ularning etimlogik hamda ularning tilda qo’llanilish xususiyatlari belgilangan.

Keywords

leksik dublet
etimologik dublet
etimologik juftlik
absolyut sinonimiya
so’z o’zlashtirilishi
etimon
ma’no
talaffuz
semantik variant

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Izzatullayevna, X. D., & Gaybullayevna, Y. M. (2021). Ingliz Tilidagi Leksik Dubletlarning Lingvistik Tadqiqi. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 182–186. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/613
  • Submitted
    30 November 2021
  • Revised
    30 November 2021
  • Published
    30 November 2021