"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Available online 6 November 2023, 630

Full Lenght Article
Markaziy Osiyoda Xalqaro Turizmni Rivojlantirish: Muammolari Va Istiqbollari

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Jahon sayyohlik tashkiloti va Markaziy Osiyoning bir qator turizm nazariyotchilari bo‘sh vaqt hodisasi, xulq-atvor motivatsiyasining sababiy bog‘liqligi, jamoatchilik ongini o‘zgartirish va boshqa metodologik va falsafiy masalalarni o‘rgangan. Xalqaro turizmning iqtisodiy jihatini tahlil qilishda zamonaviy ilmiy tadqiqot usuli bo‘lgan tizimli yondashuv qo‘llanildi.

Keywords

Marketing
xalqaro turizm
Markaziy Osiyo turizmi
Jahon turizm tashkiloti
iqtisodiyot
sayyohlik agentligi
xizmatlar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Farxodovna, M. (2021). Markaziy Osiyoda Xalqaro Turizmni Rivojlantirish: Muammolari Va Istiqbollari. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 263–265. Retrieved from http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/630
  • Submitted
    4 December 2021
  • Revised
    4 December 2021
  • Published
    4 December 2021