[1]
Axrorova Nilufar Uktamovna 2023. YOSHLAR VA TALABALAR SAYOHATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 33–35.