[1]
Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi 2023. O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 59–61.