[1]
Odilova Soliya and Esirgapova Laylo Shovqiddin qizi 2023. RUS TILI RIVOJLANISH TARIXI VA BUTUN JAHON MIQYOSIDAGI AHAMIYATI. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 79–82.