[1]
Gulrux Islomjonovna , S.G.I. and SHahnoza Amirovna, N. 2023. Temperament.Temperament va uning turlari. Xarakterning tarkibi,shakllanishi ,tuzilishi va xususiyatlari hamda inson hayotidagi o’rni. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Dec. 2023), 251–253.