[1]
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna, Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li, Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li and Rahmatova Yasmina Dilshodjon qizi 2024. AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’MINLANISHINING ZAMONAVIY USUL VA VOSITALARI . "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. 1, (Jan. 2024), 457–468.