(1)
Axmatova Mohigul Ergash qizi. TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI. titfl/issue/archive 2023, 1, 1-3.