(1)
Axrorova Nilufar Uktamovna. YOSHLAR VA TALABALAR SAYOHATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. titfl/issue/archive 2023, 1, 33-35.