(1)
Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi. O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR. titfl/issue/archive 2023, 1, 59-61.