(1)
Odilova Soliya; Esirgapova Laylo Shovqiddin qizi. RUS TILI RIVOJLANISH TARIXI VA BUTUN JAHON MIQYOSIDAGI AHAMIYATI. titfl/issue/archive 2023, 1, 79-82.