(1)
Ernazarov, A.; Rayhona, Z. MARKETING AXBOROT TIZIMLARI. titfl/issue/archive 2023, 1, 164-169.