(1)
Shahnoza Amirovna, M. . XOTIRANI MUSTAHKAMLASH, XOTIRANING TURLARI HAMDA XOTIRANING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI. titfl/issue/archive 2023, 1, 352-355.