(1)
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna; Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li; Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li; Rahmatova Yasmina Dilshodjon qizi. AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’MINLANISHINING ZAMONAVIY USUL VA VOSITALARI. titfl/issue/archive 2024, 1, 457-468.