Axmatova Mohigul Ergash qizi. 2023. “TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI”. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM 1 (December):1-3. https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1489.