Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi. 2023. “O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR”. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM 1 (December):59-61. https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1507.