Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi (2023) “O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR”, "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 1, pp. 59–61. Available at: https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1507 (Accessed: 20 July 2024).