Jomonqulova Fazilat Esirgapovna, Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li, Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li and Rahmatova Yasmina Dilshodjon qizi (2024) “AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’MINLANISHINING ZAMONAVIY USUL VA VOSITALARI ”, "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 1, pp. 457–468. Available at: https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1610 (Accessed: 21 April 2024).