[1]
Axmatova Mohigul Ergash qizi, “TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 1–3, Dec. 2023.