[1]
Axrorova Nilufar Uktamovna, “YOSHLAR VA TALABALAR SAYOHATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 33–35, Dec. 2023.