[1]
Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi, “O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 59–61, Dec. 2023.