[1]
Odilova Soliya and Esirgapova Laylo Shovqiddin qizi, “RUS TILI RIVOJLANISH TARIXI VA BUTUN JAHON MIQYOSIDAGI AHAMIYATI”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 79–82, Dec. 2023.