[1]
A. Ernazarov and Z. Rayhona, “MARKETING AXBOROT TIZIMLARI”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 164–169, Dec. 2023.