[1]
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna, Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li, Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li, and Rahmatova Yasmina Dilshodjon qizi, “AXBOROT XAVFSIZLIGI TA’MINLANISHINING ZAMONAVIY USUL VA VOSITALARI ”, titfl/issue/archive, vol. 1, pp. 457–468, Jan. 2024.