Axmatova Mohigul Ergash qizi. “TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI”. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, vol. 1, Dec. 2023, pp. 1-3, https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1489.