Malikova Shahrizoda Sattorjon qizi. “O`QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR”. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, vol. 1, Dec. 2023, pp. 59-61, https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1507.