Axmatova Mohigul Ergash qizi. “TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI”. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM 1 (December 11, 2023): 1–3. Accessed April 21, 2024. https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1489.