1.
Axmatova Mohigul Ergash qizi. TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI. titfl/issue/archive [Internet]. 2023 Dec. 11 [cited 2024 Apr. 21];1:1-3. Available from: https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1489