"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 7-10

Full Lenght Article
DAVLAT BUDJETI: TUSHUNCHA, TUZILISHI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Davlat budjeti, davlatning moliyaviy faoliyatini tartibga solishning asosiy vositasidir. Bu, davlatning moliyaviy resurslarini to'plash, ulardan ishlatish va barcha moliyaviy operatsiyalarini boshqarishni ta'minlaydi. Davlat budjeti, mamlakatning ixtisoslashgan maqsadlari va siyosiy yo'nalishlari asosida tuziladi va moliyaviy resurslarni maqsadli va samarali tarzda ishlatishga qaratilgan siyosatning ahamiyatli qismi hisoblanadi.

Keywords

Davlat budjeti
moliyaviy resurslar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Qarajanova Gulnoza Tolliyevna, & Binokulov Feruz Ulug’bek o’g’li. (2023). DAVLAT BUDJETI: TUSHUNCHA, TUZILISHI VA ASOSIY KO’RSATKICHLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 7–10. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1491
  • Submitted
    11 December 2023
  • Revised
    11 December 2023
  • Published
    11 December 2023