"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 54-55

Full Lenght Article
CHET TILLARINI YOSHLARGA MANTIQIY O’YINLAR VA SAVOL-JAVOBLAR ORQALI O’RGATISH USLUBLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Ushbu maqolada dolzarb mavzulardan biri bo’lgan chet tilini o’rgatishda mantiqiy o’yinlar va turli savol-javoblarni o’rni haqida ko’plab ma’lumotlar keltirilgan. Aynan o’sib kelayotgan yoshlarning ilmga va ayniqsa chet tiliga qiziqtirish ishlarida albatta ta’limiy o’yinlarning o’rni beqiyosdir. Faqat undan oqilona foydalanish kifoya qiladi. Bunda nafaqat pedagogning yuksak salohiyati balki, ta’lim berishda har tomonlama yondashuvi ham belgilanadi.

Keywords

savol-javob
pedagog

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Kurs ishi rahbari: Zubaydova Nilufar, & Normatov Adhamjon Dilshod o’g’li. (2023). CHET TILLARINI YOSHLARGA MANTIQIY O’YINLAR VA SAVOL-JAVOBLAR ORQALI O’RGATISH USLUBLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 54–55. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1505
  • Submitted
    13 December 2023
  • Revised
    13 December 2023
  • Published
    13 December 2023