"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 56-58

Full Lenght Article
O‘ZBEK VA INGLIZ XALQ MAQOLLARIDA MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLAR

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz xalq maqollarining ikki tildagi milliy-madaniy xususiyatlari ko’rib chiqilgan. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz maqollarining umuminsoniy xususiyatlarini o‘rganish va maqollarni tarjima qilish, muqobil variantini topishga qaratilgan. Ushbu maqolada mashhur yozuvchi va olimlarning maqollar ustida olib borgan ishlaridagi xulosalari va maqollarning inson hayotidagi o‘rni, ahamiyati keltirib o‘tilgan. Bu ikki tildagi maqollarni qiyoslab o‘rganganimizda, ular o‘rtasidagi farq va o‘xshashliklarni aniqladik.

Keywords

maqol
grammatika

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Shaymardonova Shahribonu Odilqodir qizi. (2023). O‘ZBEK VA INGLIZ XALQ MAQOLLARIDA MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLAR. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 56–58. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1506
  • Submitted
    13 December 2023
  • Revised
    13 December 2023
  • Published
    13 December 2023