"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 99-107

Full Lenght Article
АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ИШ ЖОЙЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Hozirgi kunda iqtisodchining ish joyini kompyutersiz tasavvur qilish qiyin bo‘lib qoldi. Davr taqozosi bilan bu universal texnikaning imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan to‘liq o‘rganilishi kerak. Shuning uchun ham, kompyuterda ishlashni bilish iqtisodchilarni ishga qabul qilishdagi asosiy talablardan biri ekani tasodifiy hol emas. To‘g‘ri, hozircha, faqat juda oddiy «elektron ofis»ning dasturiy ta’minlanishini bilish talab qilinmoqda, xolos. Ammo talablar yildan-yilga, borgan sari ortmoqda, chunki kompyuter istalgan sohadagi iqtisodchi — moliyachi, hisobchi, rejalashtiruvchi, tahlilchi, menejer va boshqalarning asosiy ish quroliga aylandi. Avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalari mutaxassisga iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda samarali foydalanish imkonini bermoqda.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Ernazarov Alisher, & Akbarova Mohidil. (2023). АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ИШ ЖОЙЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 99–107. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1518
  • Submitted
    13 December 2023
  • Revised
    13 December 2023
  • Published
    13 December 2023