"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 123-126

Full Lenght Article
ATOM ENERGIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TARIXIY VA SIYOSIY JIHATLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Dunyo miqiyosida Yaponiyaning Hirosima va Nagasaki provinsiyalariga tushirilgan atom bombalari bu enegriya manbasining naqadar vayronkor xususiyatga ega ekanligini yana bir bor jahon hamjamiyatiga isbotlab bergan hodisa bo‘ldi. Shu tariqa atom energiyasiga bo’lgan salbiy qarashlar yanada kuchaydi. Ammo yadro fizigi Alvin M.Veinberg 1945 yilning dekabr oyida AQSH senatining Atom energiyasi bo‘yicha maxsus qo‘mitasida shunday degan edi: “Atom energiyasi o’ldirish bilan birga g’amxo’rik ham qila oladi. U mintaqani vayron qilishi bilan birga oziqlantirishi va boyitishi mumkin. U insonning imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga uni yana g’orga qaytarish kuchiga ham ega”. Yadro fizigining ushbu fikrlaridan birgina energiya vositasining ham ijobiy ham salbiy jihatlari borligini anglab yetish qiyin emas. Quyida biz aynan atom energiyasidan foydalanishni huquqiy tartibga solishning tarixiy va siyosiy jihatlarini ko’rib chiqamiz.


 

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Abdulloh , N. . (2023). ATOM ENERGIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TARIXIY VA SIYOSIY JIHATLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 123–126. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1522
  • Submitted
    15 December 2023
  • Revised
    15 December 2023
  • Published
    14 December 2023