"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 274-284

Full Lenght Article
KATTA HAJMDIGI MA’LUMOTLAR BILIN ISHLASH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Ushbu maqolada katta ma’lumotlar (big data), katta hajmli ma’lumotlarni Oliy ta’limda qo‘llash to‘g’risida fikr yuritilgan. Zamonaviy texnologik imkoniyatlar katta massivlarda ma’lumotlar yig ’ish, saqlash va saqlashning mavjud usullarini o‘zgartirdi. Katta ma’lumotlarni qayta ishlash jamiyatning raqamli texnologiyalarga o‘tish maydonini, ma’lumotlarning miqdorini sezilarli darajada oshirdi. Zamonaviy usullar orqali jarayonlarni sezilarli darajada soddalashtirish imkoni, axborotni boshqarish, tahlil qilish va tadbiq qilish ma’lumotlar va ular bilan ishlash samaradorligini oshirmoqda.

Keywords

katta ma’lumotlar
tuzilmalanmagan ma’lumotlar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Esirgapovna, J. F. ., O‘G‘Li, O. F. R. ., O‘G‘Li, M. F. A. ., & O‘G‘Li, D. A. I. . (2023). KATTA HAJMDIGI MA’LUMOTLAR BILIN ISHLASH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 274–284. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1570
  • Submitted
    28 December 2023
  • Revised
    28 December 2023
  • Published
    28 December 2023