"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 352-355

Full Lenght Article
XOTIRANI MUSTAHKAMLASH, XOTIRANING TURLARI HAMDA XOTIRANING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Maqola inson xotirasini qanday yo’llar bilan, yaxshilash kerakligini qanday yo’llar bilan rivolantirish haqida qisqacha ma’lumot berishga harakat qilaman. Xotira inson ongining ajralmas qismi sifatida namoyon bo’lishi, kuchli stress va bosim ta’sirida xotirani yo’qotish sabablari yoritib beriladi.

Keywords

Xotira, sezgi, tafakkur, diqqat, his-tuyg’u, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira, obraz, tasavvur, so’z-mantiq xotirasi, harakat xotirasi, hissiy-emotsional xotira.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Shahnoza Amirovna, M. . (2023). XOTIRANI MUSTAHKAMLASH, XOTIRANING TURLARI HAMDA XOTIRANING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 352–355. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1589
  • Submitted
    3 January 2024
  • Revised
    3 January 2024
  • Published
    31 December 2023