"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 356-358

Full Lenght Article
TERMINAL HOLATLARDA BIRINCHI YORDAM MAQOLA

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Terminal holatlarda birinchi yordam deganda, hayotning soʻnggi bosqichi, hayot bilan oʻlim orasidagi holat tushuniladi. Bunda organizm yashashi uchun muhim boʻlgan organ va sistemalar faoliyatida hatto tiklash mumkin boʻlsa ham chuqur oʻzgarishlar roʻy berib, gipoksiya kuchayadi. To’g’rirog’I  behushlik boshlansada nafas reflekslari va yurak faoliyati saqlanib turgan agoniyao l d i, agoniya va klinik oʻlim kabi 3 bosqichni oʻz ichiga oladi. Terminal holatning davomiyligi asosiy kasallikning ogʻir yoki yengilligiga va organizmni jonlashtirish  chora tadbirlari ko’riladi. 

Keywords

Terminal holat, agoniya, nafas reflekslari, klinik oʻlim, Buyruqli davolash usuli, himoyachi nuqtai,xolistik yondashuv, Ritmik bosimlar, tashqi shikastlovchi omillar, sun'iy nafas, suyak chiqishi, suyak sinishi, zaharlanish, hushdan ketish, jarohatlanish, Don't Panic, kompressiya.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Dilfuza Ismoilovna , O. . (2023). TERMINAL HOLATLARDA BIRINCHI YORDAM MAQOLA. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 356–358. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1590
  • Submitted
    3 January 2024
  • Revised
    3 January 2024
  • Published
    31 December 2023