"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 420-422

Full Lenght Article
XORAZMSHOHLAR DAVLATINING TARIXIY GEOGRAFIYASI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Mazkur maqolada Xorazmda hukmronlik qilgan anushteginiylar sulolasi davrida o'lkaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, siyosiy-tarixiy geografiyasi haqida ma’lumotlar yoritilgan bo’lib, davr nuqtai nazaridan boshqaruvni o'z qo'liga olgan hukmdorlar, ularning boshqaruv uslublari, harbiy yurishlari hamda shu bilan birgalikda siyosiy-tarixiy jarayonlar borasida ma’lumotlar keltirilib o’tilgan. Xorazmshohlar davlatida bo'lib o'tgan tarixiy evrilishlar, bosqinlar va shu bilan birga ichki bosh-boshdoqliklar, qo'shni dushmanlarning payt poylab davlatchilikning zaif nuqtalaridan foydalanib zimdan va oshkora amalga oshirgan harakatlari ushbu ulkan hududlarda yastangan mamlakatning murakkab taqdiridan so'z yuritiladi.

Keywords

Xorazmshohlar
Anushteginiylar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Yuldosheva, B. ., & Razikova, M. . (2024). XORAZMSHOHLAR DAVLATINING TARIXIY GEOGRAFIYASI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 420–422. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1604
  • Submitted
    11 January 2024
  • Revised
    11 January 2024
  • Published
    11 January 2024