"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 469-473

Full Lenght Article
AUDITORLIK DALILLARINING AUDITORLIK TEKSHIRUVIDA DOLZARBLIGI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Dalil muammoli vaziyatimizni hal etishning eng samarali yo’li hisoblanadi. Shu qatorda dalillar biz to’g’ri yoki noto’g’ri qarorga kelishimizga sababchi bo’ladi. Dalillar qanchalik aniq va ishonchli bo’lsa, biz muammo yechimini qisqa vaqt ichida eng yaxshi yo`l orqali topamiz. Ular ishonchli bo’lishi lozim. Auditorlik dalillari - aynan hayotimizdagi “isbotlovchi” dalillarga o’xshash.

Keywords

Auditorlik dalillar
ularni oldiga qo‘yilgan talablar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Abdumannonovna, T. D., & Oʻktam oʻgʻli, S. A. (2024). AUDITORLIK DALILLARINING AUDITORLIK TEKSHIRUVIDA DOLZARBLIGI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 469–473. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1611
  • Submitted
    22 January 2024
  • Revised
    22 January 2024
  • Published
    22 January 2024