"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 503-506

Full Lenght Article
MA’NAVIYAT JAMIYAT HAYOTINING JONI VA RUHI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Dunyoda g‘oyadan kuchli qurol bo‘lmaydi. Bugungi kunda yovuz kuchlar o‘z g‘arazli g‘oyalarini tarqatish uchun internetdek tayyor «dastyor»dan ustomonlik bilan foydalanib kelmoqda. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar aynan «ommaviy madaniyat»ni targ‘ib etishning eng keng tarqalgan vositasiga aylanib boryapti. Bundan bolalarimizni asrashimiz lozim. Bu masala bugun hammani, ya’ni, butun jamiyatni o‘ylantirishi shart.

Keywords

Ma’naviyat
mafkura mafkuraviy bo‘shliq

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Yaxyaevna, R. B., & Nurbek, A. (2024). MA’NAVIYAT JAMIYAT HAYOTINING JONI VA RUHI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 503–506. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1619
  • Submitted
    22 January 2024
  • Revised
    22 January 2024
  • Published
    22 January 2024