"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 530-532

Full Lenght Article
RISKLARNI BOSHQARISH JARAYONI USULLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Koxona moliyaviy holatining diversifikatsiyasi turli moliyaviy operatsiyalardan daromad olish alternativ imkoniyatlaridan foydalanishni ko‘zda tutadi. Bunda agar ko‘zda tutilmagan holatlar natijasida moliyaviy operatsiyalardan biri zararli bo‘lib qolsa, boshqa operatsiyalar daromad olib keladi. Qimmatli qog‘ozlar portfelining diversifikatsiyasida investitsion portfelning daromadlilik darajasini kamaytirmasdan investitsion risklarni pasaytirish imkoniyatini beradi.

Keywords

Tashqi bozor, Koxona, Real investitsiyalash, Xorijiy kompaniyalar

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

RIZOYEV FARRUX HIKMATILLOYEVICH. (2024). RISKLARNI BOSHQARISH JARAYONI USULLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 530–532. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1628
  • Submitted
    31 January 2024
  • Revised
    31 January 2024
  • Published
    30 January 2024